Oxygen ChromeEX-Blast
Informacje

Poszukiwani inżynierowie!

Zeszliśmy na nową planetę!

Naprawa arki wciąż trwa.
Linki

link3
link
link

link
link
link

Administracja

Twój personalny Game Master.


kontakt: discord: BlackLotus#2935

Filip

Administrator.

Mateusz

Administrator dzban.

Rąbek fabuły
"Łapiąc łapczywie powietrze budzisz się jako jeden z pasażerów arki EX-Blast. Ostatnie co pamiętasz, to powrót po ciężkiej pracy i błogi sen, z którego właśnie się wybudziłeś. Twoje mieszkanie nie różni się niczym od pozostałych, które zostały przydzielone innym mieszkańcom. Nic konkretnego na dziś zaplanowanego nie masz, chciałbyś zrobić małe zakupy, może przyjrzeć się pracy innych albo pójść na basen, by Twoje mięśnie przypomniały sobie, że one tam dalej są i mają funkcjonować. Te same ciuchy co ostatnio zakładasz na siebie, przeczesujesz ręką włosy i zastanawiasz się, co dzisiaj niezwykłego spotka Cię na arce EX-Blast..."
Event
event

COMING SOONKompendium Wiedzy

EX-Blast: Origins

Brak nowych postów

Kompendium Wiedzy
Wszystkie ważne informacje o naszym nowym świecie
While drifting among the stars, one of crew members has woke up. He looked through the window to the galaxy which has been the only sight he experienced in his entire life. Before his own eyes popped out a ball. But it wasn't a simple ball, maybe he was still asleep, because he was the first person in the ark that has seen the new planet and he hadn't noticed it's glory.
Podczas dryfowania wśród gwiazd jeden z członków załogi obudził się. Spojrzał przez okno na galaktykę, która była jedynym widokiem, jakiego doświadczył w całym swoim życiu. Przed jego oczyma wyskoczyła piłka. Ale to nie była zwykła piłka, może jeszcze spał, ponieważ był pierwszą osobą w arce, która widziała nową planetę i nie zauważył jej chwały.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

avatar
T: 6
P: 6
Zgłoszenia do MG
Yesterday at 10:15 pm
Echo Zobacz ostatni post

REGULAMINY

Brak nowych postów

Compliance with the rules is important on the ark. Without them we are lost. Breaking the rules means you will be punished in the proper time. Maybe you will escape from justice, but remember- we have eyes everywhere on the ark.
Przestrzeganie zasad jest ważne na arce. Bez nich jesteśmy zgubieni. Złamanie prawa oznacza, że zostaniesz ukarany we właściwym czasie. Może zdoła Ci się uciec od sprawiedliwości, ale pamiętaj - mamy oczy wszędzie na arce.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

avatar
T: 2
P: 2
Regulamin ogólny
Pon Paź 29, 2018 10:55 am
Echo Zobacz ostatni post

Kartoteka

Karty Postaci

Brak nowych postów

Kartoteka
Wasze postacie i ich relacje
People tend to walk their paths and not looking behind. Each person is different, each person has their own story. Life on the ark is not easy for each of you. Working hard pays off, but not always. Smiles, tears, anger and saddnes, you meet it on every step. But do not worry, there is a light in this madness.

Ludzie mają tendencję do kroczenia ścieżkami i nie oglądania się za siebie. Każda osoba jest inna, każda osoba ma własną historię. Życie w arce nie jest łatwe dla każdego z was. Ciężka praca się opłaca, ale nie zawsze. Uśmiechy, łzy, złość i smutki spotykasz na każdym kroku. Ale nie martw się, w tym szaleństwie jest światło.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

avatar
T: 1
P: 1
Wzór Karty Postaci...
Sob Lis 03, 2018 1:37 pm
Echo Zobacz ostatni post

Relacje i prywatne dzienniki

Brak nowych postów

There are ups and downs. Fighting on ark is the only survival, especially when you are connected with the rebellion. Having people around might help, make places be like home. Relationships are hard to keep, but with people working on themselfes makes it more possible.

Są wzloty i upadki. Walka na Arce jest jedynym przeżyciem, szczególnie gdy jesteś połączony z buntem. Możliwość pomocy ludziom w pobliżu może sprawić, że miejsca będą jak dom. Relacje są trudne do utrzymania, ale dzięki ludziom, którzy pracują nad sobą, jest to bardziej możliwe.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

avatar
T: 1
P: 1
Wzór Relacji
Sro Lis 14, 2018 8:48 am
Echo Zobacz ostatni post

Nieznana Galaktyka

Arka EX-Blast

Brak nowych postów

Nieznana Galaktyka
Strefa fabularna
The place you've lived for so many years develops slowly. So called "sky" is the only thing that actually changes, because of the ark movement. Some segments have been repaired, but there are many left. Construction is primitive, but insides are very comfortable and prepared for many people. You may think it's made of scraps and looks ugly, but it has it's own character.
Miejsce, w którym żyłeś przez tyle lat rozwija się powoli. Tak zwane "niebo" jest jedyną rzeczą, która się zmienia, z powodu ruchu arki. Niektóre segmenty zostały naprawione, ale nie wszystkie. Konstrukcja jest prymitywna, ale wnętrza są bardzo wygodne i przygotowane dla wielu osób. Możesz myśleć, że jest zrobiony ze złomu i wygląda brzydko, ale ma swój charakter.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

avatar
T: 1
P: 2
Jesienna Depresja
Sro Lis 14, 2018 9:30 pm
Echo Zobacz ostatni post

Planeta X

Brak nowych postów

It might seem small, but the planet is even 3 times bigger than the Earth. Nature is really bright and fascinating, animals seems similar to those from the home planet, but they have different habits and body parts. You can freely breath the air, but you should be deffinetly be aware of the weather.

Może wydawać się mała, ale ta planeta jest nawet 3 razy większa od Ziemi. Natura jest naprawdę jasna i fascynująca, zwierzęta wydają się podobne do tych z macierzystej planety, ale mają różne nawyki i części ciała. Możesz swobodnie oddychać powietrzem, ale powinieneś uważać na pogodę.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

T: 0
P: 0


Off-top

Gry i zabawy

Brak nowych postów

Off-top
Strefa niefabularna - do waszego użytku
Communication, games and many different topics might be here. Would you like to share what is your favourite music, game, artist and etc.? Or maybe you want to create funny story with everybody? Please, enjoy!


Komunikacja, gry i wiele różnych tematów może się tutaj znaleźć. Czy chciałbyś podzielić się swoją ulubioną muzyką, grą, wykonawcą i innymi? A może chcesz stworzyć zabawną historię z każdym? Proszę, baw się dobrze!
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

T: 0
P: 0

Warsztaty

Brak nowych postów

Creations and miracles which are digital graphic, coding, recording songs and many different made by simple people are welcome to be shared here.Twórczość i cuda będące cyfrową grafiką, kodowaniem, nagrywaniem piosenek i wieloma innymi stworzonymi przez prostych ludzi są mile widziane.
ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST ARKA EX-BLAST

T: 0
P: 0


Na Forum jest 1 użytkownik :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 1 Gość
Zarejestrowani Użytkownicy: Brak
Members connected during last 48 hours : Echo

Nasi użytkownicy napisali 12 wiadomości

Mamy 3 zarejestrowanych użytkowników

Ostatnio zarejestrował się Filip Endoxx

Free forum | Invision | Free forum support | Kontakt z | Report an abuse | Free blog